Nárok na náhradu za bolest (odškodnění bolesti, nebo také bolestné) můžete uplatnit pokud jste poškozeni při dopravní nehodě, pracovním úrazu, nemoci z povolání, nebo jiném poškození zdraví, které vám nevzniklo vaší vinou.

Bolestí je myšleno tělesné či duševní strádání poškozené osoby, která škodu na zdraví utrpěla.

Výši finančního odškodnění bolesti určuje bodové hodnocení dle vyhlášky

Odškodnění bolesti (bolestné) je určeno sazbou bodového ohodnocení, které stanovují přílohy č. 1 a 3 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, nebo při jejím léčení či odstraňování následků této škody.

Finanční náhrada za každý bod stanoveného zdravotním posudkem je 120 Kč.

Výběr některých bodových ohodnocení odškodnění bolesti

Poranění sluchového nervu100 bodů
Zlomenina horního konce holenní kosti60 - 220 bodů
Zlomenina samotné kosti lýtkové20 bodů
Vymknutí kotníku100 bodů
Poranění Achillovy šlachy70 bodů
Zhmoždění kolena10 bodů
Drtivé poranění kolena200 bodů

Body klasifikovaných poškození jsou sčítány, to znamená, že pokud máte například vymknutý kotník (100 bodů) a poranění Achillovy šlachy (70 bodů), máte nárok na 170 bodů. Více položek naleznete také pomocí vyhledávání v tabulce uvádějící bodové ohodnocení bolesti při pracovním úrazu, dopravní nehodě, či jiném poškození zdraví.

Více informací o bodovém ohodnocení bolesti můžete najít také v § 2 - Odškodnění bolesti.

Více o finančním odškodnění: