Novinky na webu finančního odškodnění

Informační stránky o finančním odškodnění - náhradě škody poškozeným

22. 7. 2012 - 04:32

Vítejte na nových internetových stránkách věnovaných odškodnění, které je v poslední době hojně diskutováno nejen v médiích, ale i mezi odborníky. Vyhlášky, které upravují nejen finanční odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění jako následků, jsou na světě již mnoho let. Uplatňovány jsou při dopravních nehodách, pracovních úrazech, nemocech z povolání, či jiných poškození zdraví, života nebo majetku.

Prozatím jsme pro vás zpracovali první témata o odškodnění, která budeme postupně doplňovat o další informace, které možná pomohou v orientaci v problematice náhrady škody.

Více o finančním odškodnění: