Lékařský posudek k finančnímu odškodnění

Na základě lékařského posudku je stanovena výše finančního odškodnění v jednotlivých případech poškození zdraví či života. Zpracovává jej ošetřující lékař poškozeného, případně u nemoci z povolání jej vypracuje lékař, který je ošetřujícím poškozeného ve zdravotnickém zařízení oprávněném vyhotovit lékařský posudek nemoci z povolání. Tento posudek je doručen proti písemnému potvrzení poškozeného, do vlastních rukou.

Lékařské posudky u bolesti jsou vydány při ustálení zdravotního stavu

Lékařský posudek u finančního odškodnění bolesti je výdáván v okamžiku, kdy je možné považovat zdravotní stav poškozeného za ustálený (již nejsou předpokládány další zásadní změny zdravotního stavu).

Bodové ohodnocení bolesti a výše odškodného při poškození zdraví

Pokud znáte diagnózy k odškodnění uvedené v lékařském posudku, podívejte se na jejich bodové ohodnocení stanovující základní výši odškodného při poškození zdraví z dopravní nehody, pracovního úrazu či jiné škodné události.

Lékařské posudky u ztížení společenského uplatnění až po jednom roce

Pří odškodnění za ztížení společenského uplatnění je vydáván lékařský posudek až po jednom roce od škodné událoste. V případě výrazného zhoršení následků je možné vydat nový lékařský posudek, který poté nahrazuje posudek dosavadní.

Lékařský posudek je vypracován na základě úplných písemných informací a dokumentů od všech lékařů (případně zdravotnických zařízení) zůčastněných na léčení poškozeného. Tyto informace jsou předány ošetřujícímu lékaři, který posudek vypracuje.

Co obsahuje lékařský posudek pro finanční odškodnění?

V přvní řadě lékařský posudek obsahuje datum, jmenovku a podpis posuzujícího lékaře, včetně razítka jeho zdravotnického zařízení. V lékařském posukdu je dále uveden především postup, kterým lékař dospěl k závěrům hodnocení zdravotního stavu a poškození zdraví, či života.

Dále lékařský posudek obsahuje výčet položek z příloh 1, 2, 3 a 4 vyhlášky o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, které obsahuje tabulky pro bodové ohodnocení, dle kterého je následně stanovena výše finančního odškodnění.

V některých případech je možné, že výše odškodného bude zvýšena nad limity z příloh vyhlášky. Takovéto bodové navýšení musí být v lékařském posudku taktéž odůvodněno a je jím například věk poškozeného.

Více o finančním odškodnění: