Druhy finančních odškodnění

Poškození mohou uplatnit nárok na náhradu škody (finanční odškodnění) především v oblastech, které uvádíme níže.

Odškodnění při dopravní nehodě a jejich následcích

Odškodnění při dopravních nehodách a jejich případných následcích jsou nejčastějsí náhrady škod. Dopravní nehody jsou příčinou i jiných druhům odškodnění.

» Více informací o odškodnění při dopravní nehodě a jejich následcích

Odškodnění ušlého zisku a nákladů vynaložených k jeho zajištění

U odškodnění ušlého zisku je nutno dbát na mnoho faktorů, které stanovují výši samotného ušlého zisku a to v době minulé, ale i budoucí, pokud jsou například trvalé zdravotní následky.

Odškodnění bolestného (odškodnení bolesti)

Odškodnění bolesti (bolestné) a nárok na něj nastává při škodě na zdraví, léčení, nebo odstraňování následků, které jsou často důsledkem dopravní nehody, nebo úrazů v zaměstnání.

» Více informací o odškodnění bolesti (bolestném)

Náhrada nákladů spojených s léčbou

Náhrada nákladů spojených s léčbou, jako napřííklad náhrada nákladů spojených s doplatky za léky, náklady na dopravu k lékaři a další.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Náhrada škody při ztížení společenského uplatnění, která vychází ze škody na zdraví, jsou trvalého charakteru a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v jeho životě a společnosti.

» Více informací o náhradě za ztížení společenského uplatnění

Odškodnění pozůstalých a náhrada nákladů na výživu pozůstalým

Jedná se o odškodnění pozůstalých (jednorázové), které nespadá do náhrad nákladů na výživu pozůstalých. Může být uplnatněn i nárok na náhrady nákladů na výživu osob pro pozůstalé, kterým zemřelý poskytoval, či byl povinen poskytovat výživu.

Náhrada nákladů na pohřeb

O náhradu nákladů na pohřeb mohou žádat ti, kdo vynaložili náklady na pohřeb a náklady vynaložené v souvislosti s pohřbem.


Více o finančním odškodnění: