Co je to finanční odškodnění - základní informace o náhradě škody

Náhrada škody, nebo také finanční odškodnění, je určeno pro všechny, komu byla způsobena věcná škoda, nebo škoda na zdraví či životě, včetne odškodnění následků vzniklých při této škodě. Poškozený může žádat odškodnění bolesti, náhradu ušlého zisku, náhradu nákladů spojených s léčbou, odškodnění pozůstalých, náhrady nákladů na pohřeb, nebo výživu pozůstalých.

Finanční odškodnění je tedy rozděleno na

  • náhradu za věcnou škodu (škodu na majetku)
  • odškodnění za škodu na zdraví včetně následků, které vzniknou na základě poškození zdraví.

Věcná škoda (škoda na majetku) a její náhrada

Škodou na majetku je například poškození vozidla při dopravní nehodě, včetně poškození věcí, které jste meli ve vozidle, nebo na sobě (ospbní ošacení, poškozený mobilní telefon, notebook a jiné). Odškodnění při dopravní nehodě je možné i tehdy, když je vozidlo, které vás poškodilo nepojištěné, nebo má zahraniční registraci.

Odškoděnní za škodu na zdraví a na životě, včetně následků

Poškození zdraví (škodu na zdraví například při pracovním úrazu, nebo nemoci z povolání) upravuje vyhláška o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění vydaná ministerstvem zdravotnictví, která stanoví poskytované náhrady za bolest a ztízení uplatnění a určuje výši odškodného v jednotlivých případech.

Rozsah poškození zdraví a jeho následky stanovuje posudkový lékař, který dle příloh vyhlášky o odškodnění určuje bodové ohodnocení poškození, potažmo výši odškodného, která ale může být na základě urcitých okolností navýšena, ale i snížena.

Více o finančním odškodnění: