Bodové ohodnocení bolesti pro stanovení výše odškodného

Zadejte výraz nebo číslo diagnózy:
Zadejte hledaný výraz (min. 3 znaky) nebo číslo diagnózy z lékařského posudku k odškodnění bolesti.

Rychlé vyhledávání v diagnózách k odškodnění bolesti

Poznámky k odškodnému - náhradě škody:

- částka za jeden bod je rozdílná dle pojišťovny, u které jste pojištěni
- při více diagnózách, které stanovují rozsah poškození zdraví, jsou jednotlivé body sčítány,
- pro samotný výpočet odškodnění bolesti je vždy vypracován lékařský posudek,
- do tabulky bodového ohodnocení není zahrnuto odškodnění následků poškození zdraví,
- výše odškodného se může za určitých okolností až zdvojnásobit.

Více o finančním odškodnění: